Fiskevettreglene

Norges Jeger- og Fiskerforbund har laget åtte fiskevettregler som skal sikre et trygt og hensynsfullt fiske, enten du ferdes i ferskvann eller sjø.

1. Tenk sikkerhet i alt du gjør som sportsfisker:
Tenk sikkerhet når du ferdes ved vann og elv. Bruk redningsvest i båt og ved vading i tung elv. Ha en livline i sekken ved fiske fra glatte svaberg.

2. Behandle fisken med respekt:
Fisk er en verdifull ressurs du skal ta godt vare på. Kunnskap om ivaretakelse av fisken som mat er viktig. Skal fisken gjenutsettes skal det skje på en måte som sikrer at fisken overlever. Fisk som blør fra gjellene, og fisk som ikke får tilbake livskraften, skal ikke settes tilbake.

3. Vis måtehold:

Fisk kun det du trenger til eget bruk. Sportsfiskere selger ikke fangsten sin.

4. Sett minst mulig spor etter deg:

Fiskere bestreber seg på sporløs ferdsel. Søppel og fiskesnøre hører ikke hjemme i naturen. Fiskeslo graves ned eller legges under en stor stein slik at vi ikke sprer måkemark.

5. Ta hensyn til andre naturbrukere:
Vi er mange som bruker naturen, og det er plass til ALLE. Vi har en verdifull ferdselsrett, men også en plikt til å ta hensyn. Vær imøtekommende og snakk med folk.

6. Lær deg førstehjelp:
Lær deg grunnleggende førstehjelp, og ha alltid med førstehjelpsutstyr.

7. Kom deg trygt hjem:

Å gå seg vill rammer flere enn deg selv. Lær deg å bruke kart, kompass og GPS, og ha det alltid med. Ha med et signalfarget plagg i tilfelle du skader deg, slik at redningsmannskap kan finne deg.

8. Vær stolt av å være fisker
Som fisker er du en kulturbærer, og det skal du være stolt av. Vi høster av naturens overskudd uten at den forringes. Husk at du er en ambassadør for hele fiskerstanden.

Skitt fiske!

Kilde: Norges Jeger- og fiskeforbund

lagt til handlevogn